Image alternative text, required
Məlumat

Lisenziya 

 

Lisenziya sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi üçün ərizəçiyə müvafiq orqan tərəfindən verilən rəsmi sənəddir.

 

Lisenziya alınması üçün müraciət edə bilər

 

Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı və nümayəndəliyi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə lisenziya alınması üçün səlahiyyətli orqana müraciət edə bilər. 

 

Lisenziyanın etibarlılıq müddəti

 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən hazırda təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti üçün lisenziya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müddətsiz olaraq verilir.

 

Təhsil fəaliyyəti müəyyən fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq lisenziyalaşdırılır. Təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması: təhsil növləri, təhsil səviyyələri, peşələr, ixtisaslar, təlim sahələri (peşə təhsili üçün), əlavə təhsilin alt növlərinə əsasən həyata keçirilir. Lisenziyanın etibarlılıq müddəti yoxdur (məhdudiyyətsiz), lakin tənzimləyici orqanlar tərəfindən lisenziyalı təşkilatın təhsil fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydalarına necə əməl etdiyini yoxlayır. Bu cür yoxlamalar təhsil proqramlarının məzmunundan müəllimlərin ixtisasına  qədər geniş məsələlərdən ibarətdir.

 

Müraciət qaydaları

Lisenziya almaq üçün hansı quruma müraciət edilməlidir? - Hazırda təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti üçün lisenziya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 9 “ASAN xidmət” mərkəzi (5 saylı Bakı, Sumqayıt, Bərdə, Sabirabad, Gəncə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir), o cümlədən “Lisenziyalar və icazələr” portalı (lisenziya.gov.az) vasitəsilə lisenziyaların verilməsi üçün sahibkarlara xidmətlər göstərilir, ərizələrin qəbulu və lisenziyaların verilməsi həyata keçirilir. “ASAN xidmət” mərkəzlərində əlavə sənədləşmə işləri ilə qarşılaşmamaları üçün lisenziya almaq istəyən sahibkarlara İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən məsləhət xidmətləri də göstərilməkdədir.

 

Lisenziya almaq üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı ilə harada tanış ola bilərəm? - Lisenziya almaq üçün sahibkar ərizə və ona əlavə olan bir neçə sənədlə müvafiq quruma müraciət etməlidir. Sənədlərin tam siyahısı ilə aşağıdakı linkə daxil olmaqla tanış ola bilərsiniz.

 

 

 

Tələb olunan sənədlər

Lisenziya almaq üçün müraciət edən sahibkarlar ərizə və ərizəyə əlavə olan aşağıdakı sənədləri müvafiq quruma təqdim etməlidir. 

 

2. Ərizəyə əlavə olunan sənədlər:

2.1. hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

 

2.2. ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

 

2.3. ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və ya

icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti;

 

2.4. təhsil müəssisəsinin pedaqoji, elmi-pedaqoji işçiləri haqqında məlumat;

 

2.5. təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası (yerləşdiyi binanın ümumi və tədris sahəsi, təhsil, təcrübə, qrup, yataq otaqlarının sayı, laboratoriya, kitabxana, idman, musiqi zalı, həkim otağı və izolyator, mətbəx, metodiki kabinet, sanitar qovşağı və s.) və təlim-tərbiyə prosesinin təminatı haqqında ətraflı məlumat (texniki təminat vasitələri, proqram, metodiki təminat, didaktik materiallarla təminat və s.).

 

Meyarlar

"İqtisadiyyat Nazirliyi təhsil müəssisələrinə təhsil fəaliyyəti üçün lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müvafiq rəy alınması üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət edir. Bu rəyin formalaşdırılması üçün Təhsil Nazirliyinin ekspert qrupu müvafiq müəssisəyə baxış keçirərək, onun fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğun təşkil olunmasını qiymətləndirir və 7 və ya əsaslandırılmış halda,    20 iş günü müddətində bu barədə yekun rəyini İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edir.

Təhsil Nazirliyinin ekspert qrupu tərəfindən həyata keçirilən qiymətləndirmə zamanı işlərin səmərəli təşkili üçün müəssisə tərəfindən aşağıdakı şərtlərin təmin olunması vacibdir:

 

1. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətini icra edəcək əməkdaşlar müvafiq təhsil pilləsini tənzimləyən normativ sənədlərlə tanış olmalı;

 

2. Təlim-tərbiyə prosesinə dair tələb olunan sənədlər müvafiq təhsil pilləsi üzrə dövlət standartlarının tələblərinə uyğun tərtib edilməli;

 

3. Müəssisəyə baxış keçirilməsi üçün Təhsil Nazirliyinin müvafiq ekspert qrupu ilə razılaşdırılmış tarix və vaxtda təhsil müəssisəsi əməkdaşlarının iş yerində olması təmin olunmalı;

 

4. Təhsil sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün lisenziya alınmasına dair İqtisadiyyat Nazirliyinə müəssisənin təqdim etdiyi sənədlər toplusuna müəssisəsinin Nizamnaməsi, müəssisənin illik iş planı, hər qrup tərbiyəçinin təlim-tərbiyə üzrə iş planı, proqram (kurikulum), məşğələ cədvəlinin elektron nüsxələri də daxil edilməli;

 

5. Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası müvafiq təhsil pilləsinə uyğun Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust tarixli 171 nömrəli qərarının tələblərinə uyğun olmalı;

 

6. Müəssisəsənin təlim-tərbiyə fəaliyyəti aşağıda hər bir təhsil pilləsi üzrə hazırlanmış meyar və indikatorlara cavab verməlidir."

 

Link     Download

 

 

 

Onlayn müraciət

İnstitusional və proqram akkreditasiyalarının keçirilməsi barədə bildirişi aldıqdan sonra təhsil müəssisəsi akkreditasiyanın keçirilməsinə dair elektron ərizəni doldurur və tələb olunan sənədləri 3 (üç) ay müddətində sistemə yükləyir.