Image alternative text, required
Məlumat

Lisenziya - müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi üçün ərizəçiyə lisenziya verən orqan tərəfindən verilən rəsmi sənəddir.

Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı və nümayəndəliyi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə lisenziya alınması üçün səlahiyyətli orqana müraciət edə bilər. Mövcud qanunvericiliyə əsasən hazırda təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti üçün lisenziya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müddətsiz olaraq verilir.

 

Təhsil fəaliyyəti müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, müəyyən fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq lisenziyalaşdırılır. Təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması: təhsil növləri, təhsil səviyyələri, peşələr, ixtisaslar, təlim sahələri (peşə təhsili üçün), əlavə təhsilin alt növlərinə əsasən həyata keçirilir. Lisenziyanın etibarlılıq müddəti yoxdur (məhdudiyyətsiz), lakin tənzimləyici orqanlar tərəfindən lisenziyalı təşkilatın təhsil fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydalarına necə əməl etdiyini yoxlayır. Bu cür yoxlamalar təhsil proqramlarının məzmunundan müəllimlərin ixtisasına  qədər geniş məsələlərdən ibarətdir.

Müraciət qaydaları

Lisenziya müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi üçün ərizəçiyə lisenziya verən orqan tərəfindən verilən rəsmi sənəddir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən hazırda təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti üçün lisenziya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 9 “ASAN xidmət” mərkəzi (5 saylı Bakı, Sumqayıt, Bərdə, Sabirabad, Gəncə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir), o cümlədən “Lisenziyalar və icazələr” portalı (lisenziya.gov.az) vasitəsilə lisenziyaların verilməsi üçün sahibkarlara xidmətlər göstərilir, ərizələrin qəbulu və lisenziyaların verilməsi həyata keçirilir. “ASAN xidmət” mərkəzlərində sahibkarlara lisenziyaların verilməsi ilə yanaşı vaxt itkisi və əlavə sənədləşmə işləri ilə qarşılaşmamaları üçün lisenziya almaq istəyən sahibkarlara İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən məsləhət xidmətləri də göstərilməkdədir.

 

 

 

Tələb olunan sənədlər

Tələb olunan sənədlər:

 

1. Ərizə.

 

2. Ərizəyə əlavə olunan sənədlər:

 

2.1. hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

 

2.2. ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

 

2.3. ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və ya

icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti;

 

2.4. təhsil müəssisəsinin pedaqoji, elmi-pedaqoji işçiləri haqqında məlumat;

 

2.5. təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası (yerləşdiyi binanın ümumi və tədris sahəsi, təhsil, təcrübə, qrup, yataq otaqlarının sayı, laboratoriya, kitabxana, idman, musiqi zalı, həkim otağı və izolyator, mətbəx, metodiki kabinet, sanitar qovşağı və s.) və təlim-tərbiyə prosesinin təminatı haqqında ətraflı məlumat (texniki təminat vasitələri, proqram, metodiki təminat, didaktik materiallarla təminat və s.).

 

 

“ASAN xidmət” mərkəzləri vasitəsilə müraciət edildikdə:

 

1. Lisenziya almaq üçün müraciət edən şəxs "ASAN xidmət" mərkəzlərinə gələrək müvafiq ərizə formasını doldurur və ərizəyə əlavə olunan sənədləri təqdim edir.

 

2. Ərizə və ona əlavə edilən sənədlər "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyət göstərən İqtisadiyyat  Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qəbul edilir və qeydə alınır.

 

3. Ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, İqtisadiyyat Nazirliyi ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən 5 iş günündən gec olmayaraq həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün məlumatı ərizəçiyə təqdim edir və ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə göndərir.

 

4. Ərizəçi həmin çatışmazlıqları məlumatı aldığı vaxtdan ən geci 10 iş günü ərzində aradan qaldırmalıdır. Bu zaman lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müddətin axımı dayandırılır və dayandırılmış müddət lisenziya verilməsi müddətinə daxil edilmir. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə ərizəçinin müraciətindən sonra müddətin axımı bərpa olunur.

 

5. Ərizəçi ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə aşkar olunmuş çatışmazlıqları 10 iş günü ərzində aradan qaldırmadıqda İqtisadiyyat Nazirliyi ərizənin baxılmamış saxlanılması haqqında inzibati akt qəbul edir və bu barədə məlumatı 2 iş günü müddətində ərizəçiyə təqdim edir və ya sifarişli poçt  göndərişi vasitəsilə göndərir.

 

6. Ərizəçi aşkar olunmuş çatışmazlıqları aradan qaldırdıqdan sonra lisenziyanın alınması üçün təkrar ərizə ilə müvafiq “ASAN xidmət” mərkəzləri vasitəsilə İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət edə bilər.

 

7. Ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə yaxud aşkar olunmuş çatışmazlıqlar yuxarıda qeyd olunan müddətdə aradan qaldırdıqda, İqtisadiyyat Nazirliyi lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müvafiq rəy alınması üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə müraciət edir. Həmin müraciətə 7 iş günü müddətində baxılaraq cavab verilir. (Təhsil Nazirliyinin əsaslandırılmış müraciəti ilə həmin müddət 20 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər. Bu müddət ərzində rəy bildirilmədikdə və ya rəy əsaslandırılmadıqda müsbət rəy verilmiş hesab olunur).

 

8. Təhsil Nazirliyinin rəy verməsi üçün müəyyən olunan müddət lisenziya verilməsi ilə bağlı müddətə daxil edilmir.

 

9. Eyni zamanda, İqtisadiyyat Nazirliyi lisenziya verilməsi ilə əlaqədar faktiki hallarla bağlı sualları izah etmək üçün "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 41-ci maddəsinə uyğun olaraq ekspert və ya mütəxəssis cəlb edə bilər. Ekspert və ya mütəxəssisin cəlb olunması ilə bağlı aidiyyəti dövlət orqanına müraciət edildikdə, həmin dövlət orqanı 1 iş günü ərzində öz ekspert və ya mütəxəssisini İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etməlidir.

 

10. Ekspert rəyinin alınması və ya mütəxəssis fikrinin ifadəsi üçün təyin olunan müddət 5 iş günündən çox olmamalıdır. Həmin müddət lisenziya verilməsi ilə bağlı müddətə daxil edilmir.

 

11. İqtisadiyyat Nazirliyi fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi ilə bağlı obyektin lisenziyasının alınması üçün təqdim edilən ərizəyə əlavə olunan sənədlərdə göstərilən məlumatların uyğunluğunu yerində qiymətləndirir.

 

12. İqtisadiyyat Nazirliyi ərizəyə və ona əlavə olunmuş sənədlərə baxılmasının nəticəsi əsasında 10 iş günündən gec olmayaraq lisenziyanı verir və ya verilməsindən imtina haqqında inzibati akt qəbul edir.

 

13. "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunduğu halda lisenziyanın verilməsi üçün dövlət rüsumunun ödənilməsi vəzifəsi barədə ərizəçiyə şifahi və ya məktub vasitəsi ilə məlumat verilir. Dövlət rüsumu İqtisadiyyat Nazirliyinin verdiyi məlumat alındığı tarixdən 5 iş günü ərzində ərizəçi tərəfindən ödənilir və ödənişi təsdiq edən sənəd müvafiq “ASAN xidmət” mərkəzi vasitəsilə İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunur.

 

14. Dövlət rüsumunun və ödənişin ödənilməsi faktını təsdiq edən sənəd İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmədikdə, lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ləğv edilir və bu barədə məlumat 2 iş günü müddətində ərizəçiyə təqdim edilir və ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə göndərilir.

 

15. Dövlət rüsumunun ödənilməsi faktını təsdiq edən sənəd ərizəçi tərəfindən təqdim edildikdən sonra  lisenziya 2 iş günündən gec olmayaraq ərizəçiyə təqdim edilir və ya sifarişli poçt vasitəsilə göndərilir.

 

16. Lisenziya verilməsindən imtina olunduğu təqdirdə İqtisadiyyat Nazirliyi lisenziya verilməsindən imtina haqqında inzibati akt qəbul edir və həmin inzibati akt qəbul olunduğu tarixdən 2 iş günü müddətində ərizəçiyə təqdim edilir və ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə göndərilir.

 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti üçün lisenziyalar müddətsiz olaraq verilir.

 

Faydalı Linklər

 

LinkDownload

 

 

Meyarlar

"İqtisadiyyat Nazirliyi təhsil müəssisələrinə təhsil fəaliyyəti üçün lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müvafiq rəy alınması üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət edir. Bu rəyin formalaşdırılması üçün Təhsil Nazirliyinin ekspert qrupu müvafiq müəssisəyə baxış keçirərək, onun fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğun təşkil olunmasını qiymətləndirir və 7 və ya əsaslandırılmış halda,    20 iş günü müddətində bu barədə yekun rəyini İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edir.

Təhsil Nazirliyinin ekspert qrupu tərəfindən həyata keçirilən qiymətləndirmə zamanı işlərin səmərəli təşkili üçün müəssisə tərəfindən aşağıdakı şərtlərin təmin olunması vacibdir:

 

1. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətini icra edəcək əməkdaşlar müvafiq təhsil pilləsini tənzimləyən normativ sənədlərlə tanış olmalı;

 

2. Təlim-tərbiyə prosesinə dair tələb olunan sənədlər müvafiq təhsil pilləsi üzrə dövlət standartlarının tələblərinə uyğun tərtib edilməli;

 

3. Müəssisəyə baxış keçirilməsi üçün Təhsil Nazirliyinin müvafiq ekspert qrupu ilə razılaşdırılmış tarix və vaxtda təhsil müəssisəsi əməkdaşlarının iş yerində olması təmin olunmalı;

 

4. Təhsil sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün lisenziya alınmasına dair İqtisadiyyat Nazirliyinə müəssisənin təqdim etdiyi sənədlər toplusuna müəssisəsinin Nizamnaməsi, müəssisənin illik iş planı, hər qrup tərbiyəçinin təlim-tərbiyə üzrə iş planı, proqram (kurikulum), məşğələ cədvəlinin elektron nüsxələri də daxil edilməli;

 

5. Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası müvafiq təhsil pilləsinə uyğun Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust tarixli 171 nömrəli qərarının tələblərinə uyğun olmalı;

 

6. Müəssisəsənin təlim-tərbiyə fəaliyyəti aşağıda hər bir təhsil pilləsi üzrə hazırlanmış meyar və indikatorlara cavab verməlidir."

 

Link     Download

 

 

 

Onlayn müraciət

İnstitusional və proqram akkreditasiyalarının keçirilməsi barədə bildirişi aldıqdan sonra təhsil müəssisəsi akkreditasiyanın keçirilməsinə dair elektron ərizəni doldurur və tələb olunan sənədləri 3 (üç) ay müddətində sistemə yükləyir.