SSRİ-nin mövcud olduğu dövrdə, postsovet məkanında əldə olunmuş ali təhsil almış şəxslər ixtisaslarının ölkə ərazisində tanınması üçün müraciət etməlidirlər?

Paylaşıldı 04.25.2021

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13.05.2003-cü il tarixli 64 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”nın 1991-1992-ci tədris ili və ondan əvvəlki illərdə keçmiş SSRİ-nin tərkibində olan dövlətlərin ali təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş təhsil sənədlərinə münasibətdə tətbiqinə ehtiyac yoxdur.