Təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə verilmiş lisenziya hansı müddət üçün qüvvədə olur?

Paylaşıldı 04.25.2021

Mövcud qanunvericiliyə əsasən təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti üçün lisenziyalar müddətsiz

olaraq verilir