Təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə lisenziya əldə olunması üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Paylaşıldı 04.25.2021

 • 1. Ərizə.

  1. Ərizəyə əlavə olunan sənədlər:

   1. hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

   2. ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

 
   1. ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və ya

icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti;

   1. təhsil müəssisəsinin pedaqoji, elmi-pedaqoji işçiləri haqqında məlumat;

   2. təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası (yerləşdiyi binanın ümumi və tədris sahəsi, təhsil, təcrübə, qrup, yataq otaqlarının sayı, laboratoriya, kitabxana, idman, musiqi zalı, həkim otağı və izolyator, mətbəx, metodiki kabinet, sanitar qovşağı və s.) və təlim-tərbiyə prosesinin təminatı haqqında ətraflı məlumat (texniki təminat vasitələri, proqram, metodiki təminat, didaktik materiallarla təminat və s.).