Müraciətimin yekun nəticəsi olaraq ali təhsil ixtisasımın ölkə ərazisində tanınmaması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Qərarla bağlı hansı qaydada şikayət edə bilərəm?

Paylaşıldı 04.25.2021

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13.05.2003-cü il tarixli 64 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”nın 4.2-ci bəndinə əsasən, tanınmadan və ekvivalentlik haqqında Şəhadətnamə verilməsindən imtina olunması səbəbləri müraciət edəni qane etməzsə, o, müvafiq qaydada şikayət edə bilər.

 

Diqqətinizə çatdırırıq ki, Sizin 30 (otuz) gün müddətində qəbul edilmiş qərara dair məhkəməyə (Bakı İnzibati Məhkəməsinə) müraciət etmək hüququnuz vardır.