Lisenziya nədir?

 Lisenziya müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi üçün ərizəçiyə lisenziya

verən orqan tərəfindən verilən rəsmi sənəddir

 

Sayt test rejimində çalışır