HANSI İXTİSASLAR ÜZRƏ QEYRİ-FORMAL VƏ İNFORMAL TƏHSİLİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TANINMASI HƏYATA KEÇİRİLİR?

Paylaşıldı 04.26.2021

Qeyri-formal və informal təhsilin qiymətləndirilməsi və tanınması yalnız peşə təhsili ixtisasları üzrə həyata keçirilir. İlk peşə təhsili ixtisasları üzrə vətəndaşlara sertifikat və diplom, texniki peşə təhsili ixtisasları üzrə sertifikatlar təqdim edilir.