Sənədlərin ekspertizası zamanı nələr nəzərə alınır?

Paylaşıldı 04.29.2021

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 may 2003-cü il tarixli, 64 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”nın 3.4-cü bəndinə uyğun olaraq, ekspertiza zamanı aşağıdakılar nəzərə alınır:

 

• sənədi verən ölkədə və Azərbaycan Respublikasında təhsilin müvafiq strukturlarına qoyulan tələblərin uyğunluğu;

• tədris planının və proqramlarının məzmunu;

• attestasiya sistemləri;

• öyrənilmiş fənlərin həcmi;

• fənlər üzrə attestasiyanın nəticələri;

• istehsalat təcrübəsi və onun müddəti;

• yekun attestasiyanın nəticəsi.