Verilən iki şəhadətnamə nəyi ifadə edir?

Qəhvəyi rəngli şəhadətnamə tanınan xarici ali təhsil ixtisasının Azərbaycan Respublikasındakı müvafiq ekvivalentini göstərmək üçün, yaşın rəngli şəhadətnamə isə ölkə ərazisində təhsilin növbəti pilləsinə qəbul olunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.