Şəhadətnamələr nəyə əsasən verilir?

Paylaşıldı 04.29.2021

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 may 2003-cü il tarixli, 64 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”nın 3.6-cı bəndinə uyğun olaraq, şəhadətnamələr aşağıdakılara əsasən verilir:

 

• Təhsil sahəsində ixtisasın tanınması barədə müsbət rəy;

• Təhsilin məzmununun uyğunluğu haqqında müsbət ekspert rəyi;

• Azərbaycan Respublikasının müvafiq sahə üzrə tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr; Sənədi verən ölkədə və Azərbaycan Respublikasında təhsilin müvafiq strukturlarına qoyulan tələblərin (təhsil müddəti, təhsil forması, akkreditasiya və s.) uyğunluğu.