Akkreditasiya zamanı istifadə olunan qanunvericilik toplusu.

Paylaşıldı 04.16.2021

 • Təhsil Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • Təhsil Müəssisələrinin Akkreditasiya Qaydaları
 • Akkreditasiya işinin təşkilinə dair Təlimatlar
 • Hər bir təhsil pilləsi üzrə institusional və proqram akkreditasiya Meyarları
 • Akkreditasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə
 • Akkreditasiya Şurası haqqında Əsasnamə
 • Apellyasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə
 • “Ali təhsil müəssisəsinin akkreditasiyası üzrə qiymətləndirmə meyarları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı
 • Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi
 • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Repuslibkasının Qanunu
 • Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
 • Akkreditasiya qiymətləndirilməsi xidmətlərinin göstərilməsi haqqında müqavilə formaları