Akkreditasiya Meyarları nədir?

Paylaşıldı 04.19.2021

Akkreditasiya Meyarları təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin və təhsil proqramlarının icrasının dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə ölçülər toplusudur.