Akkreditasiya hansı mərhələlərdən ibarətdir?

Paylaşıldı 04.20.2021

  • akkreditasiyanın keçirilməsinə hazırlıq;
  • təhsil müəssisəsinin özünütəhlili;
  • Akkreditasiya Komissiyasının təhlil aparması;
  • akkreditasiya haqqında yekun hesabatın hazırlanması;
  • təhsil müəssisəsinin statusunun müəyyən edilməsi və müvafiq keyfiyyət sənədinin – sertifikatın verilməsi.