Akkreditasiya qrafiki nədir?

Paylaşıldı 04.18.2021

Aprel ayından gec olmayaraq hər təqvim ili üzrə Agentlik tərəfindən hazırlanan və rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilən akkreditasiya ardıcılığıdır.