Akkreditasiya hansı təhsil pillələrinə aid edilir?

Paylaşıldı 04.15.2021

Akkreditasiyadan keçirilməsi nəzərdə tutulan təhsil müəssisələri aşağıdakılardır:

  • Məktəbəqədər təhsil müəssisələri;
  • Ümumi təhsil müəssisələri;
  • Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri;
  • Peşə təhsili müəssisələri;
  • Orta ixtisas təhsili müəssisələri;
  • Ali təhsil müəssisələri;
  • Əlavə təhsil müəssisələri;
  • Təhsil fəaliyyəti həyata keçirən digət müəssisələr.