Orta ixtisas təhsili haqqında diplom əsasında xarici ali təhsil müəssisəsinin ikinci (və ya üçüncü) kursuna qəbul olunmuşam. Tanınma zamanı bu halın hər hansı mənfi təsiri olacaq mı?

Paylaşıldı 04.29.2021

Diqqətinizə çatdırırıq ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24.06.2010-cu il tarixli, 117 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”nın 1.6-cı bəndinə əsasən bakalavriat səviyyəsində müvafiq təhsilalma forması üzrə təhsilin normativ müddətinə və həmçinin təhsil alacağınız xarici ali təhsil müəssisəsinin bakalavriat səviyyəsində həmin təhsilalma forması üzrə tələb olunan tədris normativinə riayət etməyiniz zəruridir. Ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunma növü ekspertiza zamanı nəzərə alınır, lakin tanınma üçün yeganə amil deyildir.