1. Ali təhsil haqqında sənədə əlavə [transkript] (əsli)

 

 

2. Ali təhsil haqqında sənədə əlavənin [transkript] notariat qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilinə tərcüməsi