Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınan və ekvivalentliyi müəyyən edilmiş (nostrifikasiya olunmuş) xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarının sahibləri barədə məlumat bazası. 

(Yoxlama bazası 2005-ci ildən etibarən verilən sənədləri əhatə edir)

 

(Yoxlama bazası 2005-ci ildən etibarən verilən sənədləri əhatə edir)