Ümumi orta təhsil səviyyəsini ən azı 4 (dörd) il əvvəl və ya tam orta təhsil səviyyəsini ən azı 2 (iki) il əvvəl bitirərək, müraciət etdiyi müvafiq ixtisas üzrə azı 2 (iki) il qeyri-formal və informal təhsil formaları vasitəsilə bilik, bacarıq, səriştə və təcrübə əldə edən vətəndaşlar qiymətləndirilmə və tanınma üçün Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə müraciət edə bilərlər.

Qiymətləndirmə və tanınma ilə bağlı prosedur 4 mərhələdən ibarətdir. Mərhələlər barədə ətraflı məlumatı “Qiymətləndirmə və tanınmanın mərhələləri" keçid bölməsindən əldə etmək olar.

 

Faydalı keçidlər: